Liikuntapaikkamessut
leikkipuisto

Liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille ottaa huomioon vammaiset lapset

Uutinen  06.03.2017

Torstaina 16.3. SGGF-messuilla esitellään Liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille -hanketta. Kaikille lapsille suunnatut leikkipuistot voidaan rakentaa ja toteuttaa hyvän suunnittelun avulla alusta loppuun saakka. Kaikille suunnatun puiston suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon lapset, joilla on esimerkiksi erilaisia kognitiivisia tai liikunnallisia vammoja.

Kelan korvaamaa vaikeavammaisille tarkoitettua kuntoutusta saavista henkilöistä 40 % on lapsia. Sekä Kela että vammaisten lasten perheet toivovat, että näille lapsille olisi tarjolla enemmän liikkumisen mahdollisuuksia, kuten ulkoilun mahdollisuuksia lähiympäristössä.

Liikunnalliset leikkipuistot tarjoavat lapselle hyvän ja virikkeellisen ympäristön liikuntaan, ulkoiluun, taitojen kehittämiseen ja kokemusten hankkimiseen. Lapsi, jolla on jokin liikunnallinen, kognitiivinen tai aistitoimintojen rajoite jää usein ulkopuoliseksi seurailijaksi leikkipuistoissa, joissa rakennettu ympäristö ei kohtaa erityislapsen tarpeita. Juuri näille lapsille leikkipuistojen kehitystä tukevat elementit ja toiminnan kautta saavutettavat kokemukset olisivat ensiarvoisen tärkeitä.

Liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille -hankkeessa suunniteltava Design for all -ajatteluun perustuva leikkipuisto tarjoaa liikunnallista leikkitoimintaa kaikille lapsille. Leikkipuisto, joka mahdollistaa osallisuuden kaikille lapsille, voidaan rakentaa hyvän suunnittelun avulla. Hankkeessa yhdistetään Turun ammattikorkeakoulun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun moniammatillista osaamista esteettömyyden ja moniaistisuuden, rakentamisen ja peliteknologian näkökulmista. Asiantuntijuutta vahvistetaan mukana olevien alan toimijoiden (kaupunkien rakennus- ja liikuntatoimi, järjestöt, yhdistykset, yritykset) kautta.

LIIKUTTAVA! Liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille 2015–2017 -loppuseminaari torstaina 16.3. klo 12.00–16.00.
Lue lisää seminaarista »
Lue lisää hankkeesta »