Liikuntapaikkamessut

Elämme Ajassa -tunnustus Pieksämäen kaupungille

Uutinen  27.03.2019

Palkinto jaetaan vuosittain kunnalle, missä toimitaan kokonaisvaltaisesti liikunnan kehittämiseksi huomioiden olosuhteet, liikunnanohjaus ja toiminta kokonaisuudessaan. Toiminnassa ja toteutuksessa on innovatiivisuutta, vetovoimaisuutta ja toiminta luo mahdollisuuksia liikuntaan niin kuntalaisille kuin ulkopaikka-kuntalaisille.

Pieksämäki – liikkuvan ihmisen kaupunki

Pieksämäen kaupunki ja liikuntapalvelut on toiminut aktiivisesti kuntalaisten ja vierailijoiden liikunnan edistämiseksi niin toiminnallisesti kuin olosuhteiden rakentamisen osalta.

Vähän liikkuvia kuntalaisia on aktivoitu elintapaohjauksella liikkumaan yhteistyössä liikuntatoimen ja perusturvan kanssa. Vaikuttavuus on johtanut siihen, että kaupungin organisaatiossa kaksi hoitoliikunta-koordinaattoria tiimeineen tekee elintapaohjausta. Ryhmäliikunta puolestaan toteutuu saumattomasti Seutuopiston kanssa ja siihen sisältyvät myös soveltavan liikunnan palvelut. Liikuntapalvelujen sanoma levittyy koko kaupungin alueelle muun muassa opiston toimipisteiden kautta. Myös harrasteliikuntamalli on otettu käyttöön ja sillä tarjotaan mahdollisuuksia vasta-alkajille, maahanmuuttajille ja seurojen drop-outeille.

− Toiminnan aktivoimiseksi liikuntaolosuhteita on rakennettu ja uudistettu monipuolisesti aktiivisen liikuntapaikojen rakentamisohjelman myötä. Koulujen lähiliikuntapaikkoja on rakennettu kaikkiin liitoskuntiin, joista merkittävin on entisen maalaiskunnan alueella Maaselällä oleva lähiliikunta-alue.

− Luontoliikuntaan on satsattu merkittävästi eri puolilla kaupunkia. Uhomäen hiihtokeskus on noussut uuteen valoon hiljaisvuosien jälkeen. Erityisen merkittävä jopa valtakunnallisesti on vuonna 2017 avattu Vedenjakaja-reitistö. Reitistö laavuineen, levähdyskotineen, nuotiopaikkoineen, osittaisine esteettömyyksineen ja kalastusmahdollisuuksineen tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kaikkina vuodenaikoina luontomatkailuun. Reitistö houkuttelee luontoon paitsi kuntalaisia niin myös ulkopaikkakuntalaisia.

− Uutta on tapahtunut myös liikuntapaikojen kunnossapidossa. Etsivän nuorisotyön ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat osallistuvat liikuntapaikojen ylläpitoon ja siten aktivoituvat työelämään sekä liikkumaan.

Elämme Ajassa -palkinto jaetaan tänään 27.3. Tampereella Sportec-messujen iltatilaisuudessa. 

Lisätiedot: Suomen Liikunnan ammattilaiset ry, Reijo Häyrinen, p. 050 9135319, reijo.hayrinen(at)sla-ry.fi